Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trường Quân sự địa phương/Bộ CHQS tỉnh Gia Lai
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ 534 Phạm Văn Đồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại 0975734555
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)