Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung Tâm Phát Triển Qũy Đất
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ 45 Lê Lợi, Thành Phố Quy Nhơn
Điện thoại 0905709115
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)