Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm phân tích và đo lường chất lượng Bình Định
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ 173-175 Phan Bội Châu - TP. Quy Nhơn - Tỉnh Bình Định
Điện thoại 02563822322
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)