Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Nam Giang
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Thôn Pà Păng, xã Cà Dy, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại 02353792434
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)