Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm điều dưỡng thương binh Lạng Giang
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ xã Thái Đào, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang
Điện thoại 02043836059
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)