Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Chi cục Thuế huyện Yên Dũng
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Tiểu khu 1, thị trấn Neo, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang
Điện thoại 02043870243
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)