Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Hoàng Phi
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Khu dân cư phía Tây đường Hữu Nghị, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Điện thoại 0942464247
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)