Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Tháp
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ 03, Võ Trường Toản, Phường 1, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp
Điện thoại 02773851543
Fax 02773852 281
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)