Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Cục Quản trị - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ 49 Lý Thái Tổ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Điện thoại 0438511409
Fax 0438511409
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)