Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu LỮ ĐOÀN PB572/QUÂN KHU 5
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ THỊ TRẤN PHÙ MỸ, HUYỆN PHÙ MỸ, TỈNH BÌNH ĐỊNH
Điện thoại 02563855617
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)