Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm Thông tin khoa học quân sự Bộ Quốc phòng
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ Số 1B Nguyễn Tri Phương Ba Đình Hà Nội
Điện thoại 02438435771
Fax 02438435771
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)