Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ủy ban nhân dân xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Trụ sở UBND xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại (0237)8924002
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)