Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Văn phòng Cục thống kê tỉnh Lai Châu
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Phường Tân Phong, TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu
Điện thoại 02133794588
Fax 02133792603
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)