Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án Cạnh tranh ngành chăn nuôi và An toàn thực phẩm Khoản vay bổ sung tỉnh Long An
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 8T, Khu phố Thanh Xuân, Phường 5, thành phố Tân An, Long An
Điện thoại (0272) 3525020
Fax (0272) 3825454
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)