Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG MẠO KHÊ
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Khu Vĩnh Thông- p. Mạo Khê- Thị xã Đông Triều- Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại 02033677009
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)