Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Yên
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Thị trấn Cao Thượng - Huyện Tân Yên - Tỉnh Bắc Giang
Điện thoại 02043878022
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)