Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ Số 43/120 Lê Lợi, phường Gia Viên, Quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
Điện thoại 02253760223
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)