Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban QLDA nâng cấp đô thị Tp. Cần Thơ
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Số 14 đường nguyễn Thái Học, Q. Ninh Kiều
Điện thoại 07103823917
Fax 07103823918
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)