Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Điện lực Trị An
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Phòng Kế hoạch - kỹ thuật - Vật tư, Điện lực Trị An, khu phố 8, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại 0612217736
Fax 0613861022
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)