Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Nam Định
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 190 đường Cù Chính Lan, phường Trần Tế Xương, Tp Nam Định, tỉnh Nam Định
Điện thoại 02283644242
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)