Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Thực hiện dự án phát triển cơ sở hạ tầng du lịch phục vụ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng tỉnh Hà Tĩnh
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Tầng 5, Số 18 Đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại 02396258999
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)