Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án Giảm nghèo Khu vực Tây Nguyên huyện Ngọc Hồi
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Thị trấn PleiKần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum
Điện thoại 02603887379
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)