Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ 167/1 Hùng Vương, phường Trần Phú, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại 02553824098
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)