Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lộc, huyện Can Lộc
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ xã Vĩnh Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại 0974739479
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)