Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Nhà máy VLCL Kiềm tính Việt Nam thuộc Công ty xi măng VICEM Hoàng Thạch
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Phường Đình Bảng, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại 02223832022
Fax 02223832022
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)