Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu UBND xã Quyết Thắng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ xã Quyết Thắng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương
Điện thoại 02203544474
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)