Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ 378 Lê Duẩn, khóm 5, phường 9, thành phố Sóc Trăng
Điện thoại 02993825251
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)