Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu UBND xã Thụy Vân
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Xã Thụy Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại 02103952083
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)