Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu UBND phường Vân Cơ
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Phường Vân Cơ, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại 02103952270
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)