Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu UBND phường Bến Gót
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Phường Bến Gót, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại 02103913688
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)