Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Bộ Tư lệnh Đặc công
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội
Điện thoại 069695001
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)