Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ủy ban nhân dân xã Hoằng Giang
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ xã Hoằng Giang, huyện Hoằng Hóa
Điện thoại 0977494172
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)