Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Bình Điền
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ C9/16B1 Khu phố 3, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại 0901357988
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)