Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng - Đầu tư - Thương mại Thuận Phong
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Địa phương
Địa chỉ Số 132 Bùi Thị Xuân, Phường Xuân An, Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, Việt Nam
Điện thoại 0623832040
Fax 0623832040
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)