Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH DUNG QUẤT
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ KCN Đông Dung Quất, Khu kinh tế Dung Quất, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại 02553632333
Fax 02553632336
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)