Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vương
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 37 Hùng Vương, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại 08048267
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)