Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm Quang điện tử
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ Nhà C6, Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Điện thoại 02438549425
Fax 02438548187
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)