Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Nông vận
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 9 phố Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại 02437959957
Fax 02437859596
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)