Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty TNHH thương mại xây dựng Long Phú
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Địa phương
Địa chỉ 26 Nam Cao, xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Điện thoại 0908638929
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)