Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện An Lão
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 19 đường Nguyễn văn Trỗi, thị trấn An Lão, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng
Điện thoại 02253872277
Fax 02253872277
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)