Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Phòng Tài chính - Kế hoạch Huyện Hoa Lư
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
Điện thoại 02293622550
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)