Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu BQLDA hồ nước ngọt
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Số 2 Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại 827430
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)