Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Bệnh viện Quân dân Y Phú Quý
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ thôn Quý Thạnh, xã Ngũ Phụng, huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại 0623767071
Fax 0623767071
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)