Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Mỹ Chánh
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ ấp Đầu Giồng A, xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại 02943891056
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)