Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ số 17, đường cách mạng tháng 8, phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Điện thoại 02753827364
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)