Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu UBND phường Đống Đa
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại 02113861950
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)