Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu UBND phường Cửa Nam
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 6, đường Phan Đình Phùng, phường Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An
Điện thoại 02383844312
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)