Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ủy ban nhân dân xã Mường Tùng
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Xã Mường Tùng - Huyện Mường Chà - Tỉnh Điện Biên
Điện thoại 01632978078
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)