Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án Trường Mầm non Hoà Lộc
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ UBND phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại 0979352606
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)