Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản Lý Xây Dựng Nông Thôn Mới xã Hiệp Mỹ Tây
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ xã Hiệp Mỹ Tây, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại 02943820313
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)